اینترنت

فضای ابری چیست
اینترنت

فضای ابری چیست؟

همه ي ما کم و بيش با فضای ابری آشنايي داريم. البته اکثرا تعريفي که از آن مي دانيم "فضاي ذخيره سازي آنلاين" است. اما به راستي فضای‌ابری چيست؟ اين اصطلاح اين روزها در اطرافمان زياد به کار برده مي شود. بنا براين شايد يک عبارت سرراست و عاميانه به...